VRT wil mee de taalnorm in Vlaanderen bepalen

 

Op de jongste Taaldag lanceerde de Stuurgroep Taaladvies van de VRT een voorstel om het taalbeleid van de openbare omroep te verfijnen en te actualiseren. Het was de bedoeling om over de principes van die verfijning ook een breed maatschappelijk debat te initiëren. In de loop van de discussie ontstond echter de indruk dat de VRT de standaardtaal zou loslaten als norm. Niets is minder waar. Daarom zetten de Raad van Bestuur en de directie van de VRT nog eens de puntjes op de i om alle misverstanden in de toekomst te vermijden.

In de nieuwe Beheersovereenkomst 2012-2016 engageert de VRT zich tot het hanteren van een hoge kwaliteitsstandaard. De openbare omroep rekent het tot zijn opdracht om mee de taalnorm in Vlaanderen te bepalen. Wie de Nederlandse standaardtaal wil verwerven, moet zich kunnen spiegelen aan het taalgebruik bij de VRT.

Daarom mag er geen twijfel over bestaan dat de VRT aan al haar medewerkers vraagt om in hun publieke uitingen en contacten correct en verstaanbaar Nederlands te hanteren. De VRT zal de standaardtaal in verschillende registers gebruiken, zonder te verglijden in dialect of tussentaal. In de toekomst zal hier zelfs strenger op worden toegezien. In bepaalde fictieprojecten kan wel van de standaardtaal worden afgeweken. Maar ook hier is het VRT-taalbeleid duidelijk: fictie voor kinderen wordt met bijzondere aandacht voor de standaardtaal gemaakt.

De VRT werkt voor haar aanbod ook samen met externe experts en programmamakers met een bijzondere competentie. In de kwaliteitsbepaling en -controle is hun taalgebruik een belangrijk criterium, maar niet het enige.

De VRT zal in de toekomst duidelijke afspraken maken over het taalgebruik in programma’s en op websites. Zo zal in programmabriefings meegegeven worden dat standaardtaal de regel is en aan welke vereisten het taalgebruik moet voldoen, rekening houdend met het medium, net, genre en rol. De VRT zal ook controleren of deze afspraken worden nageleefd.