Groene Boekje

In 2015 verschijnt een nieuwe editie van het Groene Boekje. De woordenlijst wordt aangevuld met nieuwe, Surinaamse en Caribische woorden. De spellingregels blijven onveranderd. Dat heeft het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie vanmiddag bevestigd.

Aan de spelling(regels) verandert niets, maar de nieuwe Woordenlijst zal beter toegesneden zijn op vragen van taalgebruikers. Doordat de lexicografen precies weten welke woorden onzekere spellers online opzoeken, zullen ze duizenden woorden kunnen toevoegen die nog niet in de editie van 2005 voorkwamen. Nieuwe woorden die kunnen worden opgenomen zijn bijvoorbeeld euro-islam, fair trade, flatscreentelevisie, mindmapping, op-en-afrelatie, tobintaks, veggiedag en wij-zij-denken. Voorbeelden van mogelijke Caribische woorden zijn bolita, dushi, faderen, gasbom, kets, pika, suikerdiefje, choller en makamba.

De officiële spelling verandert niet. Wie een Groen Boekje van 2005 bezit, kan dat blijven gebruiken. De nieuwe woorden zullen ook te vinden zijn op de website woordenlijst.org.

Voor de uitgave van het nieuwe Groene Boekje wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven, waarop alle geïnteresseerde uitgevers kunnen inschrijven. Uitgevers die dat wensen, kunnen ook een eigen woordenlijst op de markt brengen, die het keurmerk van de Taalunie krijgt als de spelling conform is met de officiële.