Taalmail 536 - 4 april 2014

 • Volgens het gewezen kindsterretje uit de Harry Potter-saga treffen de mannen geen schuld.
  √ Volgens het gewezen kindsterretje uit de Harry Potter-saga treft de mannen geen schuld.

  Het onderwerp van de zin is geen schuld. De persoonsvorm moet dus in het enkelvoud.
 • De Vlaamse centrumsteden willen dat de Vlaamse en federale regeringen meer middelen vrijmaken en meer bevoegdheden overdragen.
  √ De Vlaamse centrumsteden willen dat de Vlaamse en de federale regering meer middelen vrijmaken en meer bevoegdheden overdragen.

  We hebben maar één Vlaamse regering en één federale regering. Bij samentrekking van de Vlaamse regering en de federale regering blijft het woord regering in het enkelvoud: de Vlaamse (-) en de federale regering.
 • "De maagd van Gent" is een low-budget of zelfs no-budget film waarin vooral amateurs uit Gentse toneelgezelschappen meespelen.
  √ "De maagd van Gent" is een lowbudget- of zelfs no-budgetfilm waarin vooral amateurs uit Gentse toneelgezelschappen meespelen.

  De Engelse woordgroep low budget wordt in twee woorden gespeld. In samenstellingen met Engelse woordgroepen vallen de spaties weg: lowbudgetfilm.
 • Tussendoor bedankt hij u en ik voor ons geduld bij de verkeershinder.
  √ Tussendoor bedankt hij u en mij voor ons geduld bij de verkeershinder.

  U en ik kan alleen als de combinatie onderwerp is. Hij bedankt u en hij bedankt mij, hij bedankt dus u en mij.
 • De Russische geheime dienst ontkende dat ze iets met de zaak te maken had.
  √ De Russische geheime dienst ontkende dat hij iets met de zaak te maken had.

  Dienst is mannelijk.
 • Ze willen een ander en beter Europa, waar de werkloosheid en de toenemende armoede een halt worden toegeroepen.
  √ Ze willen een ander en beter Europa, waar de werkloosheid en de toenemende armoede een halt wordt toegeroepen.

  Er wordt een halt toegeroepen aan de werkloosheid en de toenemende armoede. Het onderwerp van de zin is een halt. De persoonsvorm moet dus in het enkelvoud.
 • Patiënten die hun rekening niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het derdebetalerssysteem.
  √ Patiënten die hun rekening niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het derde-betalerssysteem.

  Met koppelteken. Het gaat om een betalende derde, niet om een derde betaler. Er is maar één betaler en die betaler is een derde. Als u me nog kunt volgen.
Deel op FacebookShare on Twitter