Taalmail 506

10 augustus 2012

 • "We hielden een minuut stilte ter ere van zij die hun leven verloren in de sjeiktempel", hield hij zijn toehoorders voor.
  √ "We hielden een minuut stilte ter ere van de mensen die hun leven verloren in de sjeiktempel", hield hij zijn toehoorders voor.

  Na een voorzetsel komt de objectsvorm van het persoonlijk voornaamwoord: ... van hen die hun leven verloren ... Meer uitleg: zij die.
 • De tragedie werd nog groter toen hij zijn gedachtengang verder ontwikkelde.
  √ De tragedie werd nog groter toen hij zijn gedachtegang verder ontwikkelde.

  Geen tussen-n want gedachte heeft ook een meervoud op s. Meer uitleg: tussenklank -e(n)-.
 • De sikhs zijn zowat het meest vredelievende volk die men zich kan inbeelden.
  √ De sikhs zijn zowat het meest vredelievende volk dat men zich kan indenken.

  Volk is een onzijdig woord. Er wordt dus naar verwezen met dat. Wie zich iets inbeeldt, ziet iets wat er niet is. Meer uitleg: inbeelden / indenken.
 • Maar dat verandert niets aan de dagdagelijkse strijd.
  √ Maar dat verandert niets aan de strijd van elke dag.

  Dagdagelijks is vertaald Duits (tagtäglich). In 2004 stond het in de top 10 van de taalfouten die de Radio 1-luisteraars het ergerlijkst vinden.

 • Ze staan terecht voor hooliganisme en het aanzetten tot religieuse haat.
  √ Ze staan terecht voor hooliganisme en het aanzetten tot religieuze haat.

  De verbogen vorm van religieus wordt met een z gespeld.
 • Hebben we dat goed gezien dat iemand pas net voor dat nummer zijn micro kwam aanleggen?
  √ Hebben we dat goed gezien dat iemand pas net voor dat nummer zijn microfoon kwam aansluiten?

  Micro behoort tot de spreektaal in België. Gebruik in zakelijke of geschreven tekst liever het algemeen Nederlandse woord microfoon. Aanleggen in de zin van 'aansluiten, aankoppelen' is niet algemeen.

 • Een actiecomité van omwonenden uitte ook haar ongenoegen over een gebrek aan informatie.
  √ Een actiecomité van omwonenden uitte ook zijn ongenoegen over een gebrek aan informatie.

  Comité is onzijdig. Naar onzijdige woorden wordt verwezen met zijn (tenzij het biologische geslacht vrouwelijk is). Meer uitleg: Hun zijn haar.
Deel op FacebookShare on Twitter