Taalmail 478 - 2 mei 2011

 • Leopard-Trek, het team van de betreurde Wouter Weylandt, heeft dinsdagavond beslist van niet voort te rijden in de Giro.
  √ Leopard-Trek, het team van de betreurde Wouter Weylandt, heeft dinsdagavond beslist (om) niet voort te rijden in de Giro.

  Een infinitiefzin kan door om worden ingeleid, niet door van. Beslissen + te is standaardtaal in België.


 • Zijn vriendin, Caroline Coenen, trok enkele foto's van het muizenbrood.
  √ Zijn vriendin, Caroline Coenen, maakte enkele foto's van het muizenbrood.

  Foto's worden gemaakt of genomen.


 • Maar ook in de pub werd hij vriendelijk de deur gewezen.
  √ Maar ook in de pub werd hem vriendelijk de deur gewezen.

  Het onderwerp van de zin is 'de deur', die 'aan hem' gewezen werd. Toch is de zin met 'hij' volgens de ANS niet echt fout: in passieve zinnen met een uitdrukking (zoals de deur wijzen) wordt wel vaker het meewerkend voorwerp van de actieve zin (ze wezen hem de deur) onderwerp.


 • Tiger en McGuire zijn niet de eersten de besten: de eerste bracht het groepsgedrag van mannen al in kaart, de tweede ontdekte mee serotonine.
  √ Tiger en McGuire zijn niet de eerste de besten: de eerste bracht het groepsgedrag van mannen al in kaart, de tweede ontdekte mee serotonine.

  De eerste de beste wordt als één geheel beschouwd. Alleen het laatste woord krijgt een meervouds-n.


 • Veel vrolijker wordt dat nieuwe leven niet: op Jamie's nieuwe school zit welgeteld één nieuwe vriend.
  √ Veel vrolijker wordt dat nieuwe leven niet: op Jamies nieuwe school zit welgeteld één nieuwe vriend.

  Geen apostrof. We schrijven een apostrof als het grondwoord eindigt op een lange klinker die we met één letterteken zonder accent schrijven.


 • Cooper huwde drie keer en had vier kinderen, waarvan er al twee overleden zijn.
  √ Cooper trouwde drie keer en had vier kinderen, waarvan er al twee overleden zijn.

  Stijlbreuk: huwen is een formeel woord voor trouwen, terwijl waarvan voor personen informeel klinkt.


 • "Uit de cijfers blijkt dat er genoeg middelen waren om die klas te ontdubbelen", zei hij.
  √ "Uit de cijfers blijkt dat er genoeg middelen waren om die klas te splitsen", zei hij.

  Ontdubbelen is gebruikt in een betekenis die aan het Frans ontleend is (dédoubler betekent 'splitsen'). In het algemeen Nederlands betekent ontdubbelen 'ergens de dubbele exemplaren uit halen': een gegevensbank, een verzendlijst, zoekresultaten ontdubbelen.


Deel op FacebookShare on Twitter