Taalmail 426 - 450

Gebruik Ctrl-F om snel in deze pagina te zoeken.

Taalmail 426 - 11 januari 2010

 • In Tokio ging de Nikkei-index 0,3 procent lager en sloot af op 10 753 punten.
  √ In Tokio ging de Nikkei-index 0,3 procent lager. Hij sloot af op 10 753 punten.

  De zin is niet fout: de samentrekking is juist. Toch klinkt hij voor veel taalgebruikers vreemd, doordat hij op een tantebetjeconstructie lijkt.
 • De organisatie van de VRT wordt grondig bijgestuurd en vooral eenvoudiger.
  √ De organisatie van de VRT wordt grondig bijgestuurd en wordt vooral eenvoudiger.

  In de eerste zin is wordt hulpwerkwoord, in de tweede zin koppelwerkwoord. Samentrekking is in dat geval niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar.
 • Serena Williams geeft een ontspannen indruk en zet haar Spaanse tegenstandster voortdurend onder druk.
  √ Serena Williams maakt een ontspannen indruk en zet haar Spaanse tegenstandster voortdurend onder druk.

  Ze maakt een ontspannen indruk. Ze geeft de indruk dat ze ontspannen is, maar misschien is ze dat niet.
 • Nog nooit hebben zo weinig autobestuurders een positieve ademtest afgelegd dan tijdens de afgelopen bobcampagne.
  √ Nog nooit hebben zo weinig autobestuurders een positieve ademtest afgelegd als tijdens de afgelopen bobcampagne.

  Na zo, zoveel, zozeer en even volgt altijd als.
 • Zes dagen na de aardbeving in Haïti verloopt de voedselbedeling nog altijd moeilijk.
  √ Zes dagen na de aardbeving in Haïti verloopt het uitdelen van voedsel nog altijd moeilijk.

  Bedelen komt vrijwel uitsluitend voor in een constructie als rijk bedeeld zijn.
 • De directie had beslist geen bier of paletten meer te geven aan de militanten.
  √ De directie had beslist geen bier of palletten meer te geven aan de militanten.

  Een palet is schildersgereedschap, een pallet is een laadbord. In België is de gebruikelijke uitspraak [pal·let] (meervoud: palletten), in Nederland is het [pel·lət] (meervoud: pallets). Beslissen + te is standaardtaal in België.
 • Vancouver
  √ uitspraak: ven·koe·vər

  De klemtoon ligt op de middelste lettergreep.Taalmail 427 - 18 januari 2010

 • De vakbonden hebben de poorten geblokkeerd. Zo kan er geen enkele afgewerkte auto meer buiten.
  √ De vakbonden hebben de poorten geblokkeerd. Zo kan er geen enkele afgewerkte auto meer naar buiten.

  In het algemeen Nederlands wordt de richting aangegeven met naar buiten.
 • Er is tien miljard dollar nodig om Haïti weer herop te bouwen.
  √ Er is tien miljard dollar nodig om Haïti weer op te bouwen.

  Weer heropbouwen is dubbelop. Het is heropbouwen of weer opbouwen.
 • Hij is voorstander van lokaal verankerde politiediensten die de dagdagelijkse realiteit goed kennen.
  √ Hij is voorstander van lokaal verankerde politiediensten die de realiteit van elke dag goed kennen.

  Dagdagelijks is vertaald Duits.
 • Een man die met een minderjarige seks heeft gehad, krijgt in beroep een serieuze strafvermindering.
  √ Een man die met een minderjarige seks heeft gehad, krijgt in beroep een forse strafvermindering.

  Serieus is vertaald Frans in de betekenis van 'aanzienlijk, fors'.
 • Eerlijk gezegd, het is me iets te big brotherachtig.
  √ Eerlijk gezegd, het is me iets te bigbrotherachtig.

  De personificatie van de almachtige instantie spellen we big brother, met kleine letters. Voor combinaties met -achtig gelden de regels voor samenstellingen.
 • De Fransen zijn heel gevoelig aan opzichtige religieuze symbolen in het straatbeeld.
  √ De Fransen zijn heel gevoelig voor opzichtige religieuze symbolen in het straatbeeld.

  Let op het voorzetsel.
 • casino
  √ uitspraak: kaa·zie·noo

  Klemtoon op de middelste lettergreep.Taalmail 428 - 25 januari 2010

 • De daders van het schietincident in Brussel zijn waarschijnlijk gekend.
  √ De daders van het schietincident in Brussel zijn waarschijnlijk bekend.

  Gekend is het voltooid deelwoord van kennen: ik heb de daders goed gekend.
 • Het gespreksonderwerp was natuurlijk de benefietshow van Clooney waar ze met z'n allen hadden aan meegewerkt.
  √ Het gespreksonderwerp was natuurlijk de benefietshow van Clooney waar ze met z'n allen aan hadden meegewerkt.

  De werkwoorden moeten bij elkaar.
 • Na de voorstelling was Johansson bijzonder tevreden, niet in het minst met haar eigen vertolking.
  √ Na de voorstelling was Johansson bijzonder tevreden, niet het minst over haar eigen vertolking.

  Niet in het minst betekent 'helemaal niet', niet het minst betekent 'vooral'. Het verschil tussen tevreden over en tevreden met is subtiel.
 • Tomas riep iedereen op alle oude boekbesprekingen naar hem door te mailen vooraleer ze te deleten.
  √ Tomas riep iedereen op alle oude boekbesprekingen naar hem door te mailen alvorens ze te deleten.

  Na vooraleer komt altijd een vervoegd werkwoord. Na alvorens kan wel een infinitief komen.
 • Johan en Kristof komen Kirsten uitleggen waarom je je stande pede zou moeten abonneren.
  √ Johan en Kristof komen Kirsten uitleggen waarom je je stante pede zou moeten abonneren.

  Op staande voet, maar stante pede.
 • De zetels die bestemd zijn voor Ford in Genk, mogen de fabriek niet meer buiten.
  √ De zetels die bestemd zijn voor Ford in Genk, mogen de fabriek niet meer uit.

  In het algemeen duidt buiten een plaats aan, uit een richting.
 • Zoals elk jaar hebben veel celebrities de Super Bowl bijgewoond.
  √ Zoals elk jaar hebben veel celebrity's de Super Bowl bijgewoond.

  In het Nederlands spellen we het meervoud van een Engels woord op y met apostrof-s: baby's, hobby's, royalty's.Taalmail 429 - 1 februari 2010

 • De reparatie moet op een geschikt moment gebeuren, liefst tijdens het zomerverlof.
  √ De reparatie moet op een geschikt moment gebeuren, liefst tijdens de zomervakantie.

  Verlof is de toestemming om afwezig te blijven van de school of het werk. De periode in de zomer waarin we niet hoeven te werken, is de zomervakantie.
 • Germinal Beerschot leek bij de winterstop quasi zeker van een play-offplaats, maar het wordt knokken om bij de eerste zes te eindigen.
  √ Germinal Beerschot leek bij de winterstop vrijwel zeker van een play-offplaats, maar het wordt knokken om bij de eerste zes te eindigen.

  Quasi betekent 'schijnbaar'. In de betekenis van 'als het ware' is het geen algemeen Nederlands.
 • Volgens het Japanse onderzoeksinstituut voeren de activisten vlak voor de walvisvaarder, wiens bemanning heeft geprobeerd de trimaran op afstand te houden.
  √ Volgens het Japanse onderzoeksinstituut voeren de activisten vlak voor de walvisvaarder, waarvan de bemanning heeft geprobeerd de trimaran op afstand te houden.

  Wiens kan alleen bij een mannelijke persoon in het enkelvoud voorkomen. Ook op een afstand houden is juist.
 • Morgen is het dikke truien-dag en Linde wil heel graag een superwarme Das Pop-trui weggeven.
  √ Morgen is het dikketruiendag / Dikke-truiendag en Linde wil heel graag een superwarme Das Pop-trui weggeven.

  Driedelige samenstellingen worden als één woord gespeld als deel één en deel twee bij elkaar horen. De Vlaamse overheid gebruikt de variant Dikke-truiendag.
 • De jongste weken was het behoorlijk onrustig bij fusieploeg Sporting Nelo.
  √ De laatste weken was het behoorlijk onrustig bij fusieploeg Sporting Nelo.

  Bij tijdsaanduidingen is laatste gebruikelijker dan jongste.
 • In Brussel zijn het vooral de bankaandelen die klappen krijgen.
  √ In Brussel krijgen vooral de bankaandelen klappen.

  Gekloofde zinnen doen schrijftalig aan.
 • vicepremier
  √ uitspraak: vie·sə·prə·mjee

  Niet uitspreken alsof er 'vissenpremier' stond. De i van vice staat in een open lettergreep en is dus kort en helder.Taalmail 430 - 8 februari 2010

 • Sinds middernacht is een staking begonnen van de piloten bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa.
  √ Sinds middernacht staken de piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa.

  Of: Om middernacht is een staking begonnen ...
 • De staking kan mogelijks vier dagen duren.
  √ De staking duurt mogelijk vier dagen.

  Mogelijks is geen standaardtaal. Mogelijk kunnen duren is dubbelop.
 • Deze conducteur is geen kamikazepiloot: hij wil geen frontale botsing met de andere trein veroorzaken.
  √ Deze machinist is geen kamikazepiloot: hij wil geen frontale botsing met de andere trein veroorzaken.

  Le conducteur is de treinbestuurder of machinist. De conducteur, in België ook de treinbegeleider genoemd, heet in het Frans le contrôleur.
 • Twee jongeren geraakten gekwetst bij het over de muur springen.
  √ Twee jongeren raakten gewond toen ze over de muur sprongen.

  Gekwetst betekent 'gekrenkt'. Geraken klinkt verouderd. Bij het over de muur springen is stroeve naamwoordstijl.
 • Chevalier neemt een hoge bal op de slof, maar mist het doel op een haar na.
  √ Chevalier neemt een hoge bal op de slof en mist net het doel.

  Op een haar na betekent 'net niet'. Als je het doel op een haar na mist, heb je het net nog geraakt.
 • Wil u hem bezig zien als Cornelius Bracke, check dan onze website.
  Wilt u hem bezig zien als Cornelius Bracke, check dan onze website.

  Gebruik bij voorkeur de vormen van de tweede persoon bij u (en jij): u bent, u hebt, u zult, u kunt, u wilt.
 • Zijn ijzersterke mimiek is een eerbetoon aan de Franse commedia dell’arte uit Marivaux’ tijd.
  √ Zijn ijzersterke mimiek is een eerbetoon aan de Franse commedia dell’arte uit Marivauxs tijd.

  Marivaux ([maa·rie·voo]) eindigt in de uitspraak niet op een sisklank. Daarom spellen we de bezitsvorm met een s.Taalmail 431 - 15 februari 2010

 • Fluxys noch Diamant Boart zijn schuldig aan de grote gasontploffing in Ghislenghien.
  √ Fluxys noch Diamant Boart is schuldig aan de grote gasontploffing in Ghislenghien.

  Het meervoud is niet uitgesloten, maar bij enkelvoudige leden bestaat "een lichte voorkeur voor een enkelvoudige persoonsvorm" (ANS).
 • Ik weet niet wat zeggen.
  √ Ik weet niet wat te zeggen.

  Te hoort erbij. Ook goed: Ik weet niet wat ik moet zeggen.
 • Het is toch een belangrijk ongeval, met 24 doden.
  √ Het is toch een zwaar ongeval, met 24 doden.

  In deze context klinkt belangrijk als vertaald Frans (important).
 • De eerste dagen was er sprake van 19 doden. Later hield het gerecht het bij 18 doden.
  √ De eerste dagen was er sprake van 19 doden. Later hield het gerecht het op 18 doden.

  Het houden op betekent 'voorlopig uitgaan van', het houden bij betekent 'zich beperken tot' (bv.: Ik hou het bij een boterham voor de lunch.)
 • De christelijke vakbond beraadt zich over de vraag welke acties ze gaat ondernemen tegen de aangekondigde ontslagen.
  √ De christelijke vakbond beraadt zich over de vraag welke acties hij gaat ondernemen tegen de aangekondigde ontslagen.

  Bond (en dus ook de samenstelling vakbond) is mannelijk.
 • De baan ligt het Belgische duo, maar Willemsen en Willemarck zijn doorgaans niet zo'n goede starters.
  √ De baan ligt het Belgische duo, maar Willemsen en Willemarck zijn doorgaans niet zulke goede starters.

  Bij een woord in het meervoud staat zulke, ook als er een bijvoeglijk naamwoord voor staat.
 • Vanaf 1955 was Nonkel Bob bij de NIR en later bij de BRT presentator van jeugdprogamma's.
  √ Vanaf 1955 was Nonkel Bob bij het NIR en later bij de BRT presentator van jeugdprogamma's.

  NIR staat voor Nationaal Instituut voor Radio-omroep. In de regel heeft een afkorting hetzelfde geslacht als het afgekorte zelfstandig naamwoord dat kern is (hier instituut).Taalmail 432 - 22 februari 2010

 • Dank u, inwoners van Canada, voor jullie gulle gastvrijheid.
  √ Dank u, inwoners van Canada, voor uw gulle gastvrijheid.

  Jullie is het meervoudige equivalent van je.
 • De 300 politiemensen die Gent gisteravond klaarhield, moesten niet worden ingezet.
  √ De 300 politiemensen die Gent gisteravond klaarhield, hoefden niet te worden ingezet.

  We gebruiken hoeven om uit te drukken dat iets niet nodig is.
 • De man blijft het hele carnavalsfeest nuchter, omdat hij allergisch is aan alcohol.
  √ De man blijft het hele carnavalsfeest nuchter, omdat hij allergisch is voor alcohol.

  Let op het voorzetsel.
 • Oudere mensen smaken minder goed en daardoor eten ze ook minder.
  √ Oudere mensen proeven minder goed en daardoor eten ze ook minder.

  Smaken betekent tegenwoordig 'een smaak hebben'. In de betekenis 'een smaak waarnemen' is smaken verouderd.
 • Blijkbaar heeft hij op die korte tijd dan toch een en ander opgepikt.
  √ Blijkbaar heeft hij in die korte tijd dan toch een en ander opgepikt.

  Op een bepaald moment, in een bepaalde periode.
 • We hebben onmiddellijk polshoogte genomen en hebben gemerkt dat enkele pannen weggewaaid waren.
  √ We hebben onmiddellijk poolshoogte genomen en hebben gemerkt dat enkele pannen weggewaaid waren.

  Poolshoogte verwijst naar de hoogte van de hemelpool.
 • Is ziekte cipiers georchestreerd of niet?
  √ Is ziekte cipiers georkestreerd of niet?

  In het Nederlands spellen we orkestreren, met k.Taalmail 433 - 1 maart 2010

 • Brown twijfelt aan Ashtons capaciteiten, alsook ergert hij zich eraan dat ze na 20 uur nauwelijks telefoons beantwoordt.
  √ Brown twijfelt aan Ashtons capaciteiten en ergert zich eraan dat ze na 20 uur nauwelijks telefoons beantwoordt.

  In nevenschikkingen met alsook kunnen geen hoofdzinnen als leden voorkomen.
 • Twee jaar geleden stuurde De Coster een lezersbrief onder de naam van Noël Devisch, ere-voorzitter van de Boerenbond, naar De Standaard.
  √ Twee jaar geleden stuurde De Coster een lezersbrief onder de naam van Noël Devisch, erevoorzitter van de Boerenbond, naar De Standaard.

  Geen streepje na ere, behalve bij klinkerbotsing. Samenstellingen met oud in de betekenis 'voormalig' hebben wel een streepje: oud-voorzitter.
 • De operatie is goed verlopen en de patiënt stelt het goed.
  √ De operatie is goed verlopen en de patiënt maakt het goed.

  Net zoals in het zinnetje: 'Hoe maakt u het?'
 • De aanslagen zijn geen goed nieuws voor de grote kanshebber, uittredend premier Maliki.
  √ De aanslagen zijn geen goed nieuws voor de grote kanshebber, aftredend premier Maliki.

  Leden en geestelijken treden uit, politici treden af. Demissionair is in Vlaanderen niet gebruikelijk.
 • De overbuurman had zichzelf bij de politie aangeboden. Hij is zelf agent.
  √ De overbuurman had zichzelf bij de politie gemeld. Hij is zelf agent.

  Wie zich ergens voor aanbiedt, wil dat vrijwillig doen.
 • Oudere mensen met het Down-syndroom maken veel meer kans op dementie en de ziekte van Alzheimer.
  √ Oudere mensen met het downsyndroom maken veel meer kans op dementie en de ziekte van Alzheimer.

  Een samenstelling met een persoonsnaam als eerste lid spellen we met een kleine letter als het woord niet op de genoemde persoon zelf betrekking heeft: het syndroom van Down, het downsyndroom.
 • Sjanghai
  √ uitspraak: sjang·haj

  Niet uitspreken als [sjang·gaj] of [sjang·gaj]. De Taalunie beveelt de vernederlandste spelling Sjanghai aan. De officiële transcriptie (pinyin) is Shanghai.Taalmail 434 - 8 maart 2010

 • Het is vooral Duitsland die voet bij stuk houdt en rechtstreekse EU-steun aan Griekenland een brug te ver blijft vinden.
  √ Het is vooral Duitsland dat voet bij stuk houdt en rechtstreekse EU-steun aan Griekenland een brug te ver blijft vinden.

  Landen zijn onzijdig: het nieuwe Duitsland. Bij een onzijdig woord hoort dat.
 • China is al jaren uitermate hongerig naar grondstoffen om haar bloeiende economie te ondersteunen.
  √ China is al jaren uitermate hongerig naar grondstoffen om zijn bloeiende economie te ondersteunen.

  Landen zijn onzijdig. Naar een onzijdig woord verwijzen we (meestal) met zijn.
 • Dat is ongeveer wat Haïti nodig heeft om het land te heropbouwen.
  √ Dat is ongeveer wat Haïti nodig heeft om het land herop te bouwen.

  Als het basiswerkwoord met een scheidbaar voorzetsel begint (opbouwen - ik bouw op), dan staan -ge- en te tussen de samenstellende delen van dat werkwoord.
 • Nomvuho Mzamane, de directrice van Winfrey's school in Zuid-Afrika, had een klacht ingediend tegen de presentatrice wegens laster.
  √ Nomvuho Mzamane, de directrice van Winfreys school in Zuid-Afrika, had een klacht ingediend tegen de presentatrice wegens laster.

  Geen apostrof als een klank met twee of meer klinkertekens weergegeven wordt.
 • Bent u een van die mensen die gillend wegloopt als de woorden “moderne dans” vallen?
  √ Bent u een van die mensen die gillend weglopen als de woorden “moderne dans” vallen?

  De mensen lopen weg.
 • Tijdens een werkbezoek aan Haïti heeft George W. Bush zijn hand afgeveegd aan het hemd van Bill Clinton, nadat hij een hand kreeg van een Haïtiaan.
  √ Tijdens een werkbezoek aan Haïti heeft George W. Bush zijn hand afgeveegd aan het hemd van Bill Clinton, nadat hij een hand had gekregen van een Haïtiaan.

  Gebruik een voltooide tijd na nadat.
 • Dit is de tweede keer dat we iets gek doen op 1 april: Studio Brussel wordt Studio Kortrijk.
  √ Dit is de tweede keer dat we iets geks doen op 1 april: Studio Brussel wordt Studio Kortrijk.

  Iets gek doen betekent 'iets op een gekke manier doen', iets geks doen betekent 'gekke dingen doen'.Taalmail 435 - 5 april 2010

 • "Geef me maar zoveel mogelijk matchen", zegt Roland Juhasz in Het Laatste Nieuws.
  √ "Geef me maar zo veel mogelijk matchen", zegt Roland Juhasz in Het Laatste Nieuws.

  Zo veel mogelijk wordt in drie woorden gespeld.
 • Bij de VRT mag de directie met de vakbonden beginnen onderhandelen over haar besparingsplan.
  √ Bij de VRT mag de directie met de vakbonden beginnen te onderhandelen over haar besparingsplan.

  Beginnen wordt altijd met te gecombineerd.
 • Prins Filips goudstuk wordt dus een collector's item.
  √ Prins Filips goudstuk wordt dus een verzamelmunt.

  Collector's item is niet fout, maar verzamelmunt begrijpt iedereen.
 • Hopelijk kan hij de stad terug mooi maken, zoals het vroeger was.
  √ Hopelijk kan hij de stad weer mooi maken, zoals het vroeger was.

  In de betekenis van 'opnieuw' is het weer.
 • De maatregel staat in schril contrast met Nederland, waar maandag de eerste trein vertrok met gratis internet.
  √ De maatregel staat in schril contrast met Nederland, waar maandag de eerste trein met gratis internet vertrok.

  Hak een woordgroep niet doormidden als daardoor de zin dubbelzinnig wordt.
 • Er wordt een nieuwe moederkaart aangemaakt waar je de MOBIB-kaart kunt inschuiven.
  √ Er wordt een nieuwe moederkaart aangemaakt waar je de MOBIB-kaart in kunt schuiven.

  In hoort niet bij schuiven. Het is het rechterdeel van waarin.
 • nikab
  √ uitspraak: nie·kaap

  Let ook op de spelling.Taalmail 436 - 12 april 2010

 • Zwaar onder invloed besluit de dokter hem naar de psychiatrische instelling te sturen.
  √ Zwaar onder invloed wordt hij door de dokter naar de psychiatrische instelling gestuurd.

  Volgens de regels is het onderwerp van de zin ook het impliciete onderwerp van de beknopte bijzin. Zwaar onder invloed hoort echter niet bij de dokter maar bij hem.
 • "De burgers hebben de hopeloosheid verslaan", zei Orbán voor zijn uitbundige aanhangers.
  √ "De burgers hebben de hopeloosheid verslagen", zei Orbán voor zijn uitbundige aanhangers.

  Verslaan, versloeg, verslagen. Verslaan is de infinitief, verslagen het voltooid deelwoord.
 • Vanuit het buitenland krijgt ze ook steun van de afgezette en wegens corruptie veroordeelde ex-premier Taksin.
  √ Vanuit het buitenland krijgt ze ook steun van ex-premier Taksin, die wegens corruptie werd afgezet en veroordeeld.

  De oorspronkelijke zin is niet fout, maar een grote tang is stilistisch niet fraai en is moeilijk te volgen voor een luisteraar.
 • Niets leuker dan een boottochtje bij mooi weer. Laat ons hopen dat dat ook zondag het geval is.
  √ Niets leuker dan een boottochtje bij mooi weer. Laten we hopen dat dat ook zondag het geval is.

  "Beide zinnen zijn mogelijk, maar in gewoon taalgebruik is laten we... het meest gangbaar. De combinatie laat ons... komt vooral voor in formeel taalgebruik en in de geijkte formule Laat ons bidden." (Taaladvies.net)
 • De hypermarkt van Sint-Pieters-Leeuw is een van de Carrefours die eind juni dicht moet.
  √ De hypermarkt van Sint-Pieters-Leeuw is een van de Carrefours die eind juni dicht moeten.

  Eind juni moeten sommige Carrefours dicht. De hypermarkt van Sint-Pieters-Leeuw is er een van.
 • Vorig jaar besloot Samsonite haar personeelsbestand in het Europese hoofdkwartier in Oudenaarde fors in te krimpen.
  √ Vorig jaar besloot Samsonite zijn personeelsbestand in het Europese hoofdkwartier in Oudenaarde fors in te krimpen.

  Een bedrijfsnaam zonder betekenisvol kernwoord is onzijdig. Naar onzijdige woorden verwijzen we met zijn.
 • azalea
  √ klemtoon: aa·zaa·lee·jaa

  Klemtoon op de tweede lettergreep.Taalmail 437 - 19 april 2010

 • Op basis van het fameuse arrest van het Grondwettelijk Hof zullen enkele rechtbanken allicht de verkiezingen als ongrondwettelijk veroordelen.
  √ Op basis van het fameuze arrest van het Grondwettelijk Hof zullen enkele rechtbanken allicht de verkiezingen als ongrondwettelijk veroordelen.

  In de verbogen vorm fameuze zeggen en schrijven we een z.
 • Diep in de provincie Luxemburg, in de heuvels van Bernistap, ligt een dichtgeslipte tunnel verborgen in het groen.
  √ Diep in de provincie Luxemburg, in de heuvels van Bernistap, ligt een dichtgeslibde tunnel verborgen in het groen.

  Slijk is slib.
 • Guido Moons van de Vlaamse Volksbeweging vindt het ongehoord dat de splitsing vandaag niet gestemd werd.
  √ Guido Moons van de Vlaamse Volksbeweging vindt het ongehoord dat de splitsing vandaag niet aangenomen werd.

  In het Frans voter une loi, in het Nederlands een wet aannemen.
 • Op 24 juni 1982 slaagde de Britse piloot Eric Moody erin een vliegtuig veilig te laten landen, nadat het vulkanisch as in de motoren had gekregen.
  √ Op 24 juni 1982 slaagde de Britse piloot Eric Moody erin een vliegtuig veilig te laten landen, nadat het vulkanische as in de motoren had gekregen.

  As is een de-woord. Het bijvoeglijk naamwoord moet verbogen worden.
 • De actie zorgt voor heel wat verkeershinder op de grote in- en uitvalswegen rond Parijs.
  √ De actie veroorzaakt heel wat verkeershinder op de grote in- en uitvalswegen rond Parijs.

  Zorgen voor wordt tegenwoordig wel gebruikt in de betekenis 'veroorzaken' (vroeger werd het doorgaans met iets positiefs gecombineerd), maar het is ook een cliché.
 • Drieëndertig jaar geleden gooide hij een fles in zee, met een boodschap in.
  √ Drieëndertig jaar geleden gooide hij een fles in zee, met een boodschap erin.

  In zo'n met-constructie wordt een voornaamwoordelijk bijwoord (hier erin) gebruikt. Een uitzondering is de relatie persoon-kledingstuk: een meisje met een mooi jurkje aan.
 • bisschop
  √ uitspraak: bis·schop

  Niet uitspreken als [bis·kop].Taalmail 438 - 26 april 2010

 • De olieramp deint uit naar de kust van Louisiana; president Obama roept alle hens aan dek.
  √ De olieramp dijt uit naar de kust van Louisiana; president Obama roept alle hens aan dek.

  Uitdeinen is een leenvertaling uit het Duits (ausdehnen).
 • De Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat het dragen van kleding, die de identificatie van personen in het openbaar onmogelijk maakt, verbiedt.
  √ De Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat het dragen van kleding die de identificatie van personen in het openbaar onmogelijk maakt, verbiedt.

  Geen komma. De Kamer wil niet dat we allemaal naakt rondlopen.
 • Het meisjeskoor Scala staat aan de rand van de grote internationale doorbraak.
  √ Het meisjeskoor Scala staat klaar voor de grote internationale doorbraak.

  Aan de rand van wordt doorgaans met iets onaangenaams gecombineerd.
 • Na het stopzetten van 'Flikken' kloeg Mark Tijsmans dat hij geen nieuw acteerwerk meer aangeboden kreeg.
  √ Na het stopzetten van 'Flikken' klaagde Mark Tijsmans dat hij geen nieuw acteerwerk meer aangeboden kreeg.

  Klagen, klaagde, geklaagd.
 • "De huidige regeling is twintig jaar geleden uitgewerkt en verouderd", zegt Peter De Groote van Unizo.
  √ "De huidige regeling is twintig jaar geleden uitgewerkt en is verouderd", zegt Peter De Groote van Unizo.

  Het tweede is kan niet worden weggelaten, want het heeft niet dezelfde functie als het eerste: het eerste is is een hulpwerkwoord, het tweede een koppelwerkwoord.
 • Wauters verblijft de komende maanden in België, want wil haar lichaam en geest wat meer rust geven.
  √ Wauters verblijft de komende maanden in België, want ze wil haar lichaam en geest wat meer rust geven.

  Bij want is geen samentrekking mogelijk.
 • hysterie
  √ klemtoon: hysterie

  De klemtoon in hysterie ligt op de laatste lettergreep.Taalmail 439 - 3 mei 2010

 • Elyaniv Barda springt echt wel lichtjaren te vroeg.
  √ Elyaniv Barda springt echt wel jaren te vroeg.

  Een lichtjaar verwijst niet naar een duur: het is de afstand die het licht in één jaar aflegt.
 • Obama had Biden naar Israël gestuurd om de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen opnieuw te proberen opstarten.
  √ Obama had Biden naar Israël gestuurd om te proberen de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen opnieuw op te starten.

  Proberen wordt gecombineerd met een infinitief voorafgegaan door te.
 • Jade wordt ook geneeskundige krachten toegedicht.
  √ Jade worden ook geneeskundige krachten toegedicht.

  Het onderwerp van de zin is geneeskundige krachten. Jade is indirect object: aan jade worden geneeskundige krachten toegedicht.
 • Een grote meerderheid van de uitbaters van eetcafés hebben het rookverbod consequent toegepast.
  √ Een grote meerderheid van de uitbaters van eetcafés heeft het rookverbod consequent toegepast.

  De kern van het onderwerp is meerderheid. Daarom moet de persoonsvorm in het enkelvoud.
 • De brand ontstond toen betogers het kantoor aanvielen en een molotovcocktail binnen gooiden.
  √ De brand ontstond toen betogers het kantoor aanvielen en een molotovcocktail naar binnen gooiden.

  Een richting wordt aangegeven met 'naar binnen' en 'naar buiten'.
 • We logeren op een twintigtal meter van de rivier, vlakbij een aanlegplaats voor prauwen.
  √ We logeren op een twintigtal meter van de rivier, vlak bij een aanlegplaats voor prauwen.

  Vlak versterkt het voorzetsel, net zoals in 'vlak naast een aanlegplaats'.
 • Sinds begin dit jaar mag er alleen nog worden gerookt in zogenoemde biercafé's.
  √ Sinds begin dit jaar mag er alleen nog worden gerookt in zogenoemde biercafés.

  Geen apostrof na é.Taalmail 440 - 10 mei 2010

 • Zapatero maakte bekend dat de lonen nog dit jaar met vijf procent verlagen.
  √ Zapatero maakte bekend dat de lonen nog dit jaar met vijf procent worden verlaagd.

  Verlagen wordt vooral overgankelijk, in de betekenis 'lager maken', gebruikt.
 • Zo'n uitspraak is natuurlijk niet van aard om de markten te bedaren.
  √ Zo'n uitspraak kan de markten natuurlijk niet bedaren.

  Van aard zijn om is letterlijk vertaald Frans en klinkt formeel. De nature à is geschikt, in staat om.
 • De weigering van het lijstduwerschap voor de Senaat betekent mogelijk het einde van haar loopbaan in de nationale politiek.
  √ Nu ze weigert de Senaatslijst te duwen, komt er mogelijk een einde aan haar loopbaan in de nationale politiek.

  De oorspronkelijke zin is een voorbeeld van naamwoordstijl. Vervoegde werkwoorden maken een zin minder stroef.
 • Er zijn te veel regels waar organisatoren zich moeten aan houden.
  √ Er zijn te veel regels waar organisatoren zich aan moeten houden.

  "In de standaardtaal komt het tweede deel van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord in de regel vóór alle werkwoordelijke elementen te staan." (ANS)
 • Ik heb al jullie gsm-nummers opgeslaan en straks gooi ik die op de zender.
  √ Ik heb al jullie gsm-nummers opgeslagen en straks gooi ik die op de zender.

  Opslaan, sloeg op, opgeslagen.
 • Het MAS toont pas volgend jaar haar collectie, maar het gebouw op zich loont ook al de moeite.
  √ Het MAS toont pas volgend jaar zijn collectie, maar het gebouw op zich loont ook al de moeite.

  Naar onzijdige woorden verwijzen we met zijn.
 • Doorheen de jaren is het festival uiteraard geëvolueerd.
  Door de jaren heen is het festival uiteraard geëvolueerd.

  Doorheen is in het algemeen Nederlands geen voorzetsel.Taalmail 441 - 17 mei 2010

 • Het leger zegt dat ze de situatie onder controle heeft, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen.
  √ Het leger zegt dat het de situatie onder controle heeft, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen.

  Naar een onzijdig woord dat geen persoon aanduidt, verwijzen we met het.
 • Wie leent aan vijf procent, betaalt in werkelijkheid een rente van drie en een half procent.
  √ Wie leent tegen vijf procent, betaalt in werkelijkheid een rente van drie en een half procent.

  Net als bij prijsaanduidingen is tegen het gebruikelijke voorzetsel in de standaardtaal.
 • De dader verklaarde dat hij op wraak zinde.
  √ De dader verklaarde dat hij op wraak zon.

  Zinnen wordt sterk verbogen in de betekenis 'denken aan': zinnen, zon, gezonnen. Maar: het zinde de dader niet dat hij veroordeeld werd.
 • Afhankelijk van het aantal kopieën dat er gemaakt zijn, kan de waarde van een kopie zeer groot zijn.
  √ Afhankelijk van het aantal kopieën dat er gemaakt is, kan de waarde van een kopie zeer groot zijn.

  Ook goed: het aantal kopieën die er gemaakt zijn.
 • Ondertussen is uit het lek al twee keer zoveel olie in zee gestroomd dan bij de ramp met de Exxon Valdez.
  √ Ondertussen is uit het lek al twee keer zoveel olie in zee gestroomd als bij de ramp met de Exxon Valdez.

  Na zoveel gebruiken we uitsluitend het voegwoord als.
 • Volgende week organiseert de vereniging haar tweede kaas- en wijnavond.
  √ Volgende week organiseert de vereniging haar tweede kaas-en-wijnavond.

  Een kaas-en-wijnavond is een avond waarop kaas met wijn geserveerd wordt. De spelling kaas- en wijnavond is juist als er een kaasavond én een wijnavond georganiseerd worden.
 • opstandeling
  √ klemtoon: opstandeling

  Klemtoon op de eerste lettergreep.Taalmail 442 - 24 mei 2010

 • De verkoop van duurzame goederen en zelfs eensgezinswoningen is gestegen, en wel meer dan verwacht.
  √ De verkoop van duurzame goederen en zelfs eengezinswoningen is gestegen, en wel meer dan verwacht.

  Een huis voor één gezin is een eengezinswoning.
 • De partij stelt voor de rekening te presenteren aan zij die de crisis hebben veroorzaakt: de bankiers, de speculanten en de euromiljonairs.
  √ De partij stelt voor de rekening te presenteren aan diegenen die de crisis hebben veroorzaakt: de bankiers, de speculanten en de euromiljonairs.

  Na een voorzetsel kan nooit zij die komen.
 • Daarnaast is het de bedoeling om geld in te zamelen voor projecten die de tijgerpopulatie tegen 2022 moet verdubbelen.
  √ Daarnaast is het de bedoeling om geld in te zamelen voor projecten die de tijgerpopulatie tegen 2022 moeten verdubbelen.

  Het onderwerp van de zin is projecten. De persoonsvorm moet dus in het meervoud.
 • Met de campagne wil DiCaprio en het WWF aandacht vragen voor de laatste 3200 tijgers die nog in het wild leven.
  √ Met de campagne willen DiCaprio en het WWF aandacht vragen voor de laatste 3200 tijgers die nog in het wild leven.

  De persoonsvorm moet in het meervoud staan, omdat de twee leden van het onderwerp eigennamen zijn.
 • Simon Greul staat twintig plaatsen hoger dan Malisse op de ranking, maar toch was er geen klasseverschil.
  √ Simon Greul staat twintig plaatsen hoger dan Malisse op de ranking, maar toch was er geen klassenverschil.

  Klasse heeft alleen een meervoud op -n (klassen). In samenstellingen spellen we daarom een tussen-n: klassenverschil. Als klasse een positieve beoordeling ('van hoge kwaliteit') uitdrukt, dan spellen we geen tussen-n: klassewerk, klassespeler.
 • "De Franstaligen hebben in het verleden te veel toegevingen gedaan, ondermeer in verband met de taalgrens en met de financieringswet", stelt ze.
  √ "De Franstaligen hebben in het verleden te veel toegevingen gedaan, onder meer in verband met de taalgrens en met de financieringswet", stelt ze.

  Onder meer wordt net als onder andere in twee woorden gespeld.
 • Nu merken we hoe stupied ons geloof in deze financiële praatjes was.
  √ Nu merken we hoe stupide ons geloof in deze financiële praatjes was.

  Stupide, stupider, stupiedst.Taalmail 443 - 31 mei 2010

 • In Brussel is een man opgepakt die mogelijk de dader zou kunnen zijn van de schietpartij in het vredegerecht.
  √ In Brussel is een man opgepakt die mogelijk de dader is van de schietpartij in het vredegerecht.

  Mogelijk zou kunnen zijn is dubbelop.
 • In Oost-Vlaanderen is er hinder bij het spoor door een staking. Er zijn een 25-tal treinen afgeschaft.
  √ In Oost-Vlaanderen is er hinder bij het spoor door een staking. Er zijn een 25-tal treinen geschrapt.

  Als een trein wordt afgeschaft, wordt hij definitief uit de dienstregeling gehaald.
 • Ze waren maandag op de Middellandse Zee in internationaal water opgepakt door Israëlische soldaten.
  √ Ze waren maandag op de Middellandse Zee in internationale wateren opgepakt door Israëlische soldaten.

  In het Nederlands is internationale wateren het gebruikelijkst.
 • Dat meldt het verzorgingstehuis waar de veteraan verbleef en is bevestigd door zijn familie.
  √ Dat meldt het verzorgingstehuis waar de veteraan verbleef en het is bevestigd door zijn familie.

  In de eerste zin is dat lijdend voorwerp, in de tweede zin is dat onderwerp. Weglating is alleen mogelijk als dat in de twee zinnen dezelfde functie heeft.
 • Als je lijsttrekker bent in Oost-Vlaanderen, dan kun je ook best in die provincie wonen.
  √ Als je lijsttrekker bent in Oost-Vlaanderen, dan kun je het best in die provincie wonen.

  Ook goed: maar beter.
 • In de Amerikaanse staat Utah is een man geëxecuteerd door een vuurpeleton.
  √ In de Amerikaanse staat Utah is een man geëxecuteerd door een vuurpeloton.

  Alleen de spelling peloton is juist.
 • juli / jullie
  √ uitspraak: juu·lie / jul·lie

  In juli zit dezelfde u als in juni. In jullie zit de u van nul.Taalmail 444 - 7 juni 2010

 • Een van de daders droeg een kogelvrij vest die gestolen was uit een auto van de Brusselse politie.
  √ Een van de daders droeg een kogelvrij vest dat gestolen was uit een auto van de Brusselse politie.

  Vest is onzijdig.
 • Knut gaat het niet voor de wind. Het driejarig zoogdier kampt volgens ijsbeerspecialist Frank Albert met paniekaanvallen.
  √ Knut gaat het niet voor de wind. De driejarige ijsbeer kampt volgens specialist Frank Albert met paniekaanvallen.

  Kwestie van stijl. Wie verwijst er spontaan naar een ijsbeer met zoogdier?
 • De Confederatie verwacht dat de infrastructuurinvesteringen zullen blijven stijgen, om hun top te bereiken aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen.
  √ De Confederatie verwacht dat de infrastructuurinvesteringen zullen blijven stijgen en hun top zullen bereiken aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen.

  Tegen zinnen met prospectief 'om' hoeft geen bezwaar gemaakt te worden, schrijft de ANS, al zijn ze niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar. Daarom toch maar liever en.
 • Loop niet te pronken met geld en stop alles dat waarde heeft in je koffer.
  √ Loop niet te pronken met geld en stop alles wat waarde heeft in je koffer.

  Na alles is wat gebruikelijker dan dat.
 • Maakt Zuid-Afrika haar titel van Regenboognatie waar?
  √ Maakt Zuid-Afrika zijn titel van Regenboognatie waar?

  Landen zijn onzijdig: het nieuwe Zuid-Afrika. Dus: zijn.
 • Onderweg keek Marlotte de hele tijd naar Alexander's koersbenen.
  √ Onderweg keek Marlotte de hele tijd naar Alexanders koersbenen.

  Als het grondwoord op een medeklinker eindigt, wordt de bezits-s eraan vast geschreven.
 • Was je voeten elke dag en draag lederen of open schoenen. Doodt de bacteriën met sprays of poeder!
  √ Was je voeten elke dag en draag lederen of open schoenen. Dood de bacteriën met sprays of poeder!

  Geen t aan was en draag, ook geen t aan dood.Taalmail 445 - 14 juni 2010

 • Moeder en dochter stellen het wel.
  √ Moeder en dochter maken het goed.

  Denk ook aan de vraag: hoe maakt u het? Welgesteld betekent 'bemiddeld'.
 • De burgemeester legt uit waarom het een beetje moet gepimpt worden.
  √ De burgemeester legt uit waarom het een beetje gepimpt moet worden.

  Hou de hulpwerkwoorden bij elkaar en zet het voltooid deelwoord voorop.
 • En zeggen dat de tekenaar aan het project begon omdat hij zo moeilijk neen kan zeggen.
  En als je dan bedenkt dat de tekenaar aan het project begon omdat hij zo moeilijk neen kan zeggen.

  Klinkt als vertaald Frans (et dire que).
 • Frankrijk kuist op na zware regen
  √ Frankrijk ruimt op na zware regen

  Opkuisen behoort tot de Belgisch-Nederlandse spreektaal. In verzorgde geschreven taal hoort het niet thuis.
 • De satelliet is genoemd naar de Franse astronoom Jean Picard, die in de 17e eeuw de eerste nauwkeurige diameter van de zon berekende.
  √ De satelliet is genoemd naar de Franse astronoom Jean Picard, die als eerste, in de 17e eeuw, de diameter van de zon nauwkeurig berekende.

  Niet precies geformuleerd.
 • Mijn moeder heeft ervoor gezorgd, wellicht ter compensatie van het lege nest-syndroom.
  √ Mijn moeder heeft ervoor gezorgd, wellicht ter compensatie van het legenestsyndroom.

  Driedelige samenstellingen worden als één woord gespeld. Ter wille van de leesbaarheid kunnen er streepjes tussen de samenstellende delen gezet worden, maar geen spaties.
 • Uruguay
  √ klemtoon: Uruguay, Uruguay

  In het Nederlands wordt meestal Uruguay gezegd, in het Spaans is het Uruguay.Taalmail 446 - 5 juli 2010

 • De premie bestaat sinds maart vorig jaar. Sinds dan zijn er zowat 75 aanvragen ingediend.
  √ De premie bestaat sinds maart vorig jaar. Sinds toen zijn er zowat 75 aanvragen ingediend.

  Dan verwijst naar de toekomst, toen naar het verleden.
 • Als we in Finland het geluk hebben dat we nu ontbraken, kunnen we ons kwalificeren.
  √ Als we in Finland het geluk hebben dat we nu misten, kunnen we ons kwalificeren.

  Iets ontbreekt, of het ontbreekt iemand aan iets.
 • Even kijken waar ze al dat geld aan gaan opbratsen.
  √ Even kijken waar ze al dat geld aan gaan opbrassen.

  Net zo: verbrassen, braspartij.
 • Hij keert naar huis terug omdat zijn vrouw een val heeft gemaakt met de fiets.
  √ Hij keert naar huis terug omdat zijn vrouw met haar fiets gevallen is.

  Kwestie van stijl. Een val met de fiets maken klinkt wel heel formeel.
 • Ik hoop er allesinds bij te zijn als Christina naar België komt.
  √ Ik hoop er in elk geval bij te zijn als Christina naar België komt.

  Let op de spelling: alleszins, geenszins, enigszins. Volgens Taaladvies.net is het niet duidelijk of het gebruik van alleszins in de betekenis 'in elk geval' tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.
 • Fabian Cancellara eerste gele truidrager
  √ Fabian Cancellara eerste geletruidrager

  Een gele truidrager is een gele drager van een trui, een geletruidrager is een drager van een gele trui.
 • "Ik vind het niet eens de moeite om daar op te reageren", zegt Koster.
  √ "Ik vind het niet eens de moeite om daarop te reageren", zegt Koster.

  Voornaamwoordelijke bijwoorden (hier daarop) worden als één woord gespeld.Taalmail 447 - 19 juli 2010

 • Een 14-jarige jongen is door zijn vader uit de auto gezet langs de autosnelweg. (...) Eenmaal uitgestapt zoefde de man naar zijn woning, ongeveer 450 kilometer verderop.
  Toen de jongen uitgestapt was, zoefde de man naar zijn woning, ongeveer 450 kilometer verderop.

  De oorspronkelijke zin is fout omdat het geïmpliceerd onderwerp van de beknopte bijzin ('de jongen') niet identiek is aan het onderwerp van de zin ('de man').
 • De achillespees van de scheepvaart op Antwerpen is een nauwe vaargeul, een natuurlijke bocht in de Westerschelde.
  √ De achilleshiel van de scheepvaart op Antwerpen is een nauwe vaargeul, een natuurlijke bocht in de Westerschelde.

  De achillespees is alleen maar letterlijk de dikke pees van de kuitspier naar de hiel. De figuurlijke zwakke plek is de achilleshiel.
 • Koen Crucke wordt gevierd door de burgemeester én de feestburgemeester van Gent.
  √ Koen Crucke wordt gehuldigd door de burgemeester én de feestburgemeester van Gent.

  Vieren wordt in de standaardtaal niet voor personen gebruikt, wel voor gebeurtenissen: Koen Crucke viert zijn carrière van veertig jaar.
 • Koen Crucke en Chris Van den Durpel zijn elk op hun manier aan het feest op de Gentse Feesten.
  √ Koen Crucke en Chris Van den Durpel hebben allebei reden tot vieren op de Gentse Feesten.

  Aan het feest zijn is letterlijk vertaald Frans (être à la fête) en bijzonder vaag.
 • Tot slot bestede hij ook aandacht aan het Europees voorzitterschap van ons land.
  √ Tot slot besteedde hij ook aandacht aan het Europees voorzitterschap van ons land.

  Bestede is de verbogen vorm van het bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoord ('het bestede geld'). De onvoltooid verleden tijd is besteedde.
 • Nu Jef Neve gestopt is bij Klara, heeft de jazzpianist deze zomer helemaal de handen vrij om te doen en laten wat hij wil. En dat is een album opnemen.
  √ Nu Jef Neve gestopt is bij Klara, heeft de jazzpianist deze zomer helemaal de handen vrij om een album op te nemen.

  Door dat 'laten' lijkt het alsof Jef Neve helemaal geen nieuw album wil opnemen. De handen vrij hebben om te doen wat hij wil is dubbelop.
 • Ze zijn uitgerust met een 90 mm kanon en dat wordt door geen enkel ander land in de NAVO gebruikt.
  √ Ze zijn uitgerust met een 90mm-kanon en dat wordt door geen enkel ander land in de NAVO gebruikt.

  In een samenstelling schrijven we getal en symbool aan elkaar; achter het symbool komt een streepje: 30km-zone, 75W-lamp, 230V-net.Taalmail 448 - 2 augustus 2010

 • Er komen almaar meer valse parkeerkaarten voor mindervaliden in omloop.
  √ Er komen almaar meer valse parkeerkaarten voor personen met een handicap in omloop.

  Gebruik de woorden mindervalide en andersvalide, hoe goed bedoeld ook, niet. Veel personen met een handicap vinden ze beledigend.
 • Vrachtwagen mist bocht op verkeerswisselaar E313
  √ Vrachtwagen mist bocht op knooppunt E313

  Verkeerswisselaar klinkt ambtelijk. Het is ook letterlijk vertaald Frans (échangeur).
 • Maar dan is het opnieuw lang wachten, tot halfvijf, voor de helft van de stemmen geteld zijn.
  √ Maar dan is het opnieuw lang wachten, tot halfvijf, voor de helft van de stemmen geteld is.

  Het kernwoord is helft. De persoonsvorm moet in het enkelvoud.
 • In Wervik is vanmiddag een vrouw van 78 om het leven gekomen, die met haar fiets een weg wilde dwarsen.
  √ In Wervik is vanmiddag een vrouw van 78 om het leven gekomen, die met haar fiets een weg wilde oversteken.

  Dwarsen is geen algemeen Nederlands.
 • Dit album behoort tot een van de beste die ik al gehoord heb.
  √ Dit album is een van de beste die ik al gehoord heb.

  Of: het album behoort tot de beste die ik al gehoord heb.
 • In Hasselt kunnen mensen met een handicap gratis een elektrische scooter uitlenen.
  √ In Hasselt kunnen mensen met een handicap gratis een elektrische scooter lenen.

  Uitlenen betekent 'aan iemand lenen', niet 'van iemand lenen'.
 • In België zijn 800 automatische externe defibrilatoren geregistreerd voor gebruik op publieke plaatsen.
  √ In België zijn 800 automatische externe defibrillatoren geregistreerd voor gebruik op publieke plaatsen.

  Dubbele l in fibrilleren, defibrilleren, kamerfibrilleren, ventrikelfibrilleren.Taalmail 449 - 16 augustus 2010

 • Binnenlandse Zaken verwittigt de hulpverleners in ons land voor een nieuwe zelfmoordmethode.
  √ Binnenlandse Zaken waarschuwt de hulpverleners in ons land voor een nieuwe zelfmoordmethode.

  Verwittigen is volgens Taaladvies.net standaardtaal in België. Maar de combinatie 'verwittigen voor' is ook in België weinig gebruikelijk.
 • Door een technisch defect heeft de Kleine Reuzin haar wandeling doorheen de stad noodgedwongen even moeten staken.
  √ Door een technisch defect heeft de Kleine Reuzin haar wandeling door de stad noodgedwongen even moeten staken.

  Doorheen is geen voorzetsel in het algemeen Nederlands.
 • In Hechtel is een man van 70 gisteravond zwaargewond geraakt, nadat hij bedolven raakte onder een hoop bakstenen.
  √ In Hechtel is een man van 70 gisteravond zwaargewond geraakt, toen hij bedolven werd onder een hoop bakstenen.

  De man raakte zwaargewond op het moment dat hij bedolven werd, niet erna.
 • Heeft de Belg op die korte tijd zijn gevoel voor esthetiek aangescherpt?
  √ Heeft de Belg in die korte tijd zijn gevoel voor esthetiek aangescherpt?

  Op een bepaald moment, in een bepaalde periode.
 • Daarom steelde Prometheus het vuur en de techniek van de goden en bracht ze naar de mens.
  √ Daarom stal Prometheus het vuur en de techniek van de goden en bracht ze naar de mens.

  Stelen is een onregelmatig werkwoord: stelen, stal, gestolen.
 • Op de sterfdag van Elvis Presley krijgen de doe-het-zelvers met elastieken benen en een zoetgevooisde stem een 5-stappenplan om het te maken als "The King".
  √ Op de sterfdag van Elvis Presley krijgen de doe-het-zelvers met elastieken benen en een zoetgevooisde stem een 5 stappenplan om het te maken als "The King".

  Juist zijn 5 stappenplan en vijfstappenplan. "Als het eerste deel van de woordgroep een telwoord is, dan schrijven we het vast in de driedelige samenstelling. Maar als we het telwoord met een cijfer schrijven, gebruiken we een spatie." (Woordenlijst)
 • De vier vriendinnen plagen haar met haar eindeloos vrijgezellenleven.
  √ De vier vriendinnen plagen haar met haar eindeloze vrijgezellenleven.

  Het bijvoeglijk naamwoord bij een onzijdig woord (leven) wordt in de regel verbogen als het door een bezittelijk voornaamwoord (haar) voorafgegaan wordt.Taalmail 450 - 30 augustus 2010

 • De koning wil dat Di Rupo zijn opdracht verderzet.
  √ De koning wil dat Di Rupo zijn opdracht voortzet.

  Verderzetten in de zin van 'doorgaan met' is geen algemeen Nederlands.
 • Het plaatselijke Rode Kruis heeft nood aan mondmaskers, drinkwater en medicijnen.
  √ Het plaatselijke Rode Kruis heeft dringend mondmaskers, drinkwater en medicijnen nodig.

  Nood hebben aan behoort volgens Taaladvies.net tot de standaardtaal in België, maar ook in België klinken andere formuleringen gewoner.
 • Thuisonderwijs is toegelaten, want in België is er leerplicht, geen schoolplicht.
  √ Thuisonderwijs is toegestaan, want in België is er leerplicht, geen schoolplicht.

  Toestaan is preciezer dan toelaten. Toelaten houdt in dat iets niet tegengegaan wordt, dat het geduld wordt. Toestaan drukt uit dat ergens actief toestemming voor verleend is. In België worden de twee woorden door elkaar gebruikt.
 • Samen met ex-topvoetballer Gary Lineker vormt hij een onuitgegeven, ietwat speciaal duo.
  √ Samen met ex-topvoetballer Gary Lineker vormt hij een nooit gezien, ietwat speciaal duo.

  Onuitgegeven is letterlijk vertaald Frans (inédit). Volgens Taaladvies.net behoort het tot de standaardtaal in België.
 • Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt aangepast, waardoor er twintig nieuwe woningen kunnen bijkomen.
  √ Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt aangepast, waardoor er twintig nieuwe woningen bij kunnen komen.

  Bijkomen, in één woord, betekent 'uit een flauwte of narcose ontwaken' of 'weer op adem komen'. Dat is niet bedoeld. Het voorzetsel is geen deel van een werkwoord en moet voor de werkwoorden staan.
 • En dan valt mijn oog op een artikel uit het NRC Handelsblad van A.F.J. Köbben, een Leidens antropoloog.
  √ En dan valt mijn oog op een artikel uit het NRC Handelsblad van A.F.J. Köbben, een Leidse antropoloog.

  Het bijvoeglijk naamwoord bij Leiden is Leids.
 • artikel
  √ uitspraak: ar·tie·kəl

  Niet uitspreken alsof er 'artikkel' stond.
Deel op FacebookShare on Twitter