Taaldag 2009 - Het dialect is terug

De mens is mondiger dan 40 jaar geleden, zegt bekend televisiemaker Jan Van Rompaey. Aanvankelijk sprak de man in de straat enkel dialect. Dat creëerde een kloof tussen de reporter en zijn geïnterviewde. Daardoor verliepen interviews stroef en de mensen kwamen niet uit hun woorden.

Reporters voelden zich daarom soms gedwongen dialect te spreken om een vlot gesprek te kunnen voeren. De Nederlandse collega's hadden het makkelijker volgens de Vlaamse reporters. De Nederlandse bevolking was immers mondiger en vlotter in een interview. Het Vlaamse taaltje was volgens onze Noorderburen dan weer bloemrijker.

Door de ruimere verspreiding van het AN ging de bevolking haar dialect oppoetsen en meer moeite doen om Algemeen Nederlands te spreken. Die trend duurde niet lang, want door ondertiteling op tv moest het AN weer baan ruimen voor het dialect. Geïnterviewden gingen vrijuit streektaal praten. Ook de reporter ging meer een tussentaal praten, tot grote ergernis van zijn werkgever. Reporters kregen blauwe waarschuwingsbrieven wanneer ze dialectwoorden gebruikten.

Vandaag leeft de discussie nog steeds. Het dialect is terug. Het succes van programma's zoals "Man Bijt Hond" is daarvan het bewijs. Volgens Van Rompaey moet de omroep zelf beslissen of hij wil dat zijn mensen tussentaal of standaardtaal spreken. "Beschaafd of dialect, het zal me een zorg wezen. De belangrijkste evolutie is dat de mens mondiger geworden is."

Hannelore Glibert, Jessica Van Sintruyen
Plantijn Hogeschool

Deel op FacebookShare on Twitter