Taaldag 2008 - "Authenticiteit van dialect is excuus voor laksheid"

Marc Reynebeau

Marc Reynebeau houdt een pleidooi voor correct taalgebruik. Volgens hem is het Nederlands een rijke, diverse taal. Maar het bestaan van tussentaal mag het correct spreken van de standaardtaal niet in de weg staan. Reynebeau vindt dat een veralgemening van de tussentaal voor taalverwatering zorgt, en die leidt op haar beurt tot een gebrek aan weerbaarheid van de taal.

Voor Reynebeau zijn vele argumenten voor het gebruik van dialecten en tussentaal vals. “Dat een dialect authentieker zou zijn en dus sympathieker, is te vaak een excuus voor laksheid in het taalgebruik.” De omroepen zouden dan ook de eerste moeten zijn om hun verantwoordelijkheid op te nemen in het taaldebat.

“Het Nederlands is geen privébezit, maar een collectief erfgoed waartegenover iedereen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid draagt”, besluit Reynebeau.

auteurs: Karen Aendenboom, Christophe Van Eysendyck en Steven de Jager, studenten journalistiek.