Taalbeleid

De taal die we elke dag op radio en televisie horen, beantwoordt allang niet meer aan een eenduidige standaard. De leraar Nederlands moet jongeren met die taalvariatie leren omgaan.

Deel op FacebookShare on Twitter
foto: Kristof Ghyselinck

Eeuwige discussie in conflicten: hoe noem je de betrokken partijen? De VRT probeert een consequent beleid te voeren.

Deel op FacebookShare on Twitter
Vlag van Myanmar

In de Beheersovereenkomst 2012-2016 engageert de VRT zich tot het hanteren van een hoge kwaliteitsstandaard. De omroep rekent het tot zijn opdracht om mee de taalnorm in Vlaanderen te bepalen.

Deel op FacebookShare on Twitter

Gaan de VRT-presentatoren nu ineens in het dialect presenteren? Nee, een tongval is geen dialect. En een tongval is niet verplicht.

Deel op FacebookShare on Twitter
Ruud Hendrickx

Op de VRT-Taaldag hield prof. dr. Ludo Beheydt (UCL) een pleidooi voor 'verstaanbaarheid', ter wille van de moedertaalleerder en de vreemdetaalleerder.

Deel op FacebookShare on Twitter
Ludo Beheydt