Site bundelt boekenaanbod voor wie Nederlands leert

 

Het aanbod boeken in makkelijk Nederlands voor volwassenen is voortaan online gebundeld op www.nederlandslezen.be. Initiatiefnemers Stichting Lezen en Wablieft helpen leraars en lezers om een boek op maat te kiezen.

De online databank bespreekt een selectie van boeken in eenvoudig Nederlands, uit verschillende genres, en van een verschillende moeilijkheidsgraad voor zowel jongeren als volwassenen. "Bij elke boekentip vinden lezers en lesgevers de bibliografische referenties, een korte inhoud in makkelijk Nederlands en een fragment uit het boek", verduidelijkt Sofie Dewulf (Stichting Lezen). "Docenten vinden een korte lestip bij elk boek. Zo kunnen ze boeken nog makkelijker inzetten in hun lessen."

De website is er in de eerste plaats voor docenten en cursisten uit het volwassenenonderwijs en de basiseducatie, maar iedereen die in eenvoudig Nederlands wil lezen, kan er ook terecht. "Er is een duidelijke nood en vraag vanuit de sector, want mensen die in het Nederlands willen leren lezen vinden niet makkelijk een boek. Meestal vallen die terug op kinderboeken, maar dan is het verhaal niets voor hen. Boeken uit het gespecialiseerde als het gewone aanbod zijn er, weliswaar beperkt, maar met de website worden die nu gebundeld."

Met de website willen Stichting Lezen en Wablieft lezers helpen om een boek op maat te kiezen, en hen zo een positieve leeservaring in het Nederlands te bezorgen. "Een succeservaring heb je maar bij een boek dat aanspreekt, dat is wat we met de catalogus net willen stimuleren."

bron: Belga

www.nederlandslezen.be