In de meertalige werkomgeving van de terminoloog/vertaler maken woordenboeken deel uit van het werkinstrumentarium. Relevant in dit opzicht is de European Dictionary Portal, die de weg wijst naar kwalitatief goede, digitale woordenboeken van een brede waaier van Europese talen. Deze portal werd gerealiseerd door het European Network of e-Lexicography.

Voor het Nederlands zitten er koppelingen in naar onder meer het WNT en het ANW.

bron: nieuwsbrief Instituut voor de Nederlandse Taal