De letter die u elke dag ziet maar niet kunt schrijven

De gesloten variant van de kleine letter g is alomtegenwoordig in gedrukte teksten. Toch hebben veel mensen moeite om deze versie te herkennen of te reproduceren. Dat blijkt uit een experiment van de Johns Hopkins-universiteit, dat vragen over de leesvaardigheid in het elektronische tijdperk oproept.

Times New Roman, Calibri, Baskerville: het zijn maar enkele van de veelgebruikte lettertypes die de gesloten variant van de kleine letter g hebben. In tegenstelling tot de open variant van deze letter (zoals in het lettertype van deze site) bestaat deze variant uit twee cirkels die met een streepje of een krul zijn verbonden. Op de tekening hierboven zijn alle g's van het gesloten type, behalve 8 en 9.

Uit een reeks experimenten van de Johns Hopkins-universiteit in Maryland, in de VS, blijkt dat weinig mensen zich bewust zijn van het bestaan van de gesloten variant van de kleine letter g. Bovendien kan bijna niemand die variant reproduceren. Toch is de gesloten variant alomtegenwoordig in gedrukte teksten.

Schrijftest

In een eerste experiment vroegen de onderzoekers aan 38 volwassen proefpersonen een kleine letter op te noemen die bij het schrijven twee varianten heeft. Slechts 2 proefpersonen gaven de kleine letter g als antwoord en slechts 1 van hen kon de gesloten variant schrijven.

"We vertelden hen dat de kleine letter g twee varianten heeft en vroegen hen die te schrijven", zegt onderzoeker Kimberly Wong. "De proefpersonen keken ons gewoon aan, omdat ze geen flauw benul hadden. Zelfs toen we aandrongen over de twee varianten van de kleine letter g, bleven sommige proefpersonen volhouden dat dit niet klopte."

Leestest

Voor een tweede experiment lieten de onderzoekers 16 andere proefpersonen in stilte een alinea met daarin 14 keer de gesloten variant van de kleine letter g lezen. Elk woord met een g erin, moesten ze hardop lezen, zodat ze de letter veel aandacht zouden schenken.

Vervolgens moesten de proefpersonen de g schrijven die ze net 14 keer hadden gelezen. De helft schreef de (verkeerde) open variant. De andere helft probeerde de (juiste) gesloten variant te noteren, maar slechts 1 proefpersoon deed dat foutloos.

Tot slot moesten 25 proefpersonen de juiste versie van de gesloten variant van de kleine letter g aanduiden op een tekstbordje met 4 opties. Slechts 7 mensen kozen de juiste optie.

Schrijven en lezen

"De proefpersonen weten niet helemaal zeker hoe de gesloten variant van de kleine letter g eruitziet en toch kunnen ze die lezen", zegt onderzoeker Gali Ellenblum. "Dat geldt niet voor letters in het algemeen, dus wat is hier aan de hand?"

Het onderzoek en de experimenten lijken triviaal, maar volgens de onderzoekers tonen ze aan dat onze kennis van letters afneemt wanneer we ze niet schrijven. Aangezien we met z'n allen steeds minder zelf schrijven in het elektronische tijdperk, rijst de vraag welke implicaties dit voor de leesvaardigheid heeft.

"Hoe zit het bij kinderen die leren lezen?", vraagt onderzoeker Michael McCloskey zich af. "Hebben ze net een beetje meer moeilijkheden met de gesloten variant van de kleine letter g omdat ze die nooit moeten leren schrijven? Dat weten we niet. De resultaten werpen interessante vragen op over het belang van schrijven om te kunnen lezen."

bron: vrtnws.be