Taalbeleid

Op vrijdag 26 oktober reikt de VRT voor de tweede keer de Grote Prijs Jan Wauters uit, de VRT-Taalprijs voor creatief en uitmuntend taalgebruik.

Deel op FacebookShare on Twitter
Jan Wauters

Het Taalcharter legt de taaleisen vast waar alle VRT-uitingen aan moeten voldoen. Netten en programmamakers mogen ook strenger zijn.

Deel op FacebookShare on Twitter

In het Nederlands gebruiken we woorden en eigennamen die uit andere talen overgenomen zijn. Wat doen we met de diakritische tekens in die talen? Hoe zetten we ze om in ons alfabet?

Deel op FacebookShare on Twitter
foto: onwardtibet.org

"Het Nederlands op de omroep hoeft niet allemaal accentloos Nieuwsnederlands te zijn, zolang het maar voor het hele publiek verstaanbaar is." Gaan de deuren straks wijd open voor tussentaal op tv?

Deel op FacebookShare on Twitter

De taal die we elke dag op radio en televisie horen, beantwoordt allang niet meer aan een eenduidige standaard. De leraar Nederlands moet jongeren met die taalvariatie leren omgaan.

Deel op FacebookShare on Twitter
foto: Kristof Ghyselinck